Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 4. července 2013 - Štrasburk
 Poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii ***III
 Útoky proti informačním systémům ***I
 Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování adopady na soukromí občanů EU
 Organizace voleb do Evropského parlamentu v roce 2014
 Vývoz zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP
 Zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách
 Zvýšení norských cel na zemědělské produkty
 Dokončení jednotného digitálního trhu
 Dopad krize na přístup ohrožených skupin k péči
 Hybridní televizory („Connected TV“)
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 – Výdaje v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU
 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem zohlednit požadavky na výdaje vzniklé v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii
 Příprava pracovního programu Komise na rok 2014
 Situace v Egyptě
 Situace v Džibutsku
 Situace v Nigérii
Texty (356 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí