Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 4. juli 2013 - Strasbourg
 Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***III
 Angreb på informationssystemer ***I
 Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere
 Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014
 Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP
 Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser
 Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter
 Fuldførelsen af det digitale indre marked
 Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje
 Internetforbundet TV
 Forslag til ændringsbudget nr.1/2013 - Udgifter i forbindelse med Republikken Kroatiens tiltrædelse
 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
 Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2014
 Situationen i Egypten
 Situationen i Djibouti
 Situationen i Nigeria
Tekster (336 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik