Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***III
 Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ***I
 Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan
 Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt
 Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
 Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen
 Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus
 Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen
 Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin
 Hybriditelevisio
 Lisätalousarvioesitys nro 1/2013 – Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot
 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi
 Komission työohjelman 2014 valmistelu
 Egyptin tilanne
 Djiboutin tilanne
 Nigerian tilanne
Tekstit (347 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö