Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs - Strasbūra
 Turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***III
 Uzbrukumi informācijas sistēmām ***I
 ASV NSA īstenotās novērošanas programmas, dažādu dalībvalstu izlūkdienesti un ietekme uz ES pilsoņu privātumu
 Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanu norises praktiskie aspekti
 Ieroču eksports — Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
 Sarunu uzsākšana par daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem
 Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums
 Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana
 Krīzes ietekme uz aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu iedzīvotāju grupām
 Hibrīdtelevīzija
 Budžeta grozījuma Nr. 1/2013 projekts — izdevumi saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai
 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, lai ņemtu vērā izdevumu vajadzības, ko rada Horvātijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai
 Komisijas 2014. gada darba programmas sagatavošana
 Stāvoklis Ēģiptē
 Stāvoklis Džibutijā
 Stāvoklis Nigērijā
Teksti (346 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika