Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg
 Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji ***III
 Ataki na systemy informatyczne ***I
 Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE
 Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
 Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB
 Otwarcie negocjacji na temat wielostronnej umowy w sprawie usług
 Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne
 Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego
 Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki
 Telewizja hybrydowa
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2013 - wydatki związane z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej
 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej
 Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2014
 Sytuacja w Egipcie
 Sytuacja w Dżibuti
 Sytuacja w Nigerii
Teksty (358 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności