Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg
 Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***III
 Útoky na informačné systémy ***I
 Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ
 Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
 Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP
 Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách
 Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky
 Dokončenie jednotného digitálneho trhu
 Vplyv krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva
 Hybridná televízia („Connected TV“)
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2013 - Výdavky súvisiace s pristúpením Chorvátska k EÚ
 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii
 Príprava pracovného programu Komisie na rok 2014
 Situácia v Egypte
 Situácia v Džibutsku
 Situácia v Nigérii
Texty (342 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia