Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 4. julij 2013 - Strasbourg
 Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji ***III
 Napadi na informacijske sisteme ***I
 Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU
 Boljša organizacija volitev v Evropski parlament leta 2014
 Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP
 Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah
 Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem
 Vzpostavitev enotnega digitalnega trga
 Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe
 Povezana televizija
 Predlog spremembe proračuna št. 1/2013 - odhodki v zvezi s pristopom Hrvaške k EU
 Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji
 Priprave delovnega programa Komisije 2014
 Razmere v Egiptu
 Razmere v Džibutiju
 Razmere v Nigeriji
Besedila (312 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov