Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg
 Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien ***III
 Angrepp mot informationssystem ***I
 Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet
 Den praktiska organisationen i samband med valet till Europaparlamentet 2014
 Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp
 Inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster
 Höjningen av norska tullar på jordbruksprodukter
 Fullbordande av den digitala inre marknaden
 Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård
 Internetansluten tv
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2013 – Utgifter i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
 Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014
 Situationen i Egypten
 Situationen i Djibouti
 Situationen i Nigeria
Texter (346 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy