Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 10 септември 2013 г. - Страсбург
 Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I
 Имуществени последици на регистрираните партньорства *
 Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи *
 Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа
 Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста***I
 Договорите за кредити за жилищни имоти ***I
 Търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)***I
 Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд ***I
 Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар
 Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване
 Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море
 По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент
 Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар
 Назначаване на Луиджи Берлингуер за член на комитета, създаден по силата на член 255 от ДФЕС
Текстове (1447 kb)
Правна информация - Политика за поверителност