Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ***I
 Περιουσιακές σχέσεις των καταχωρημένων συντρόφων *
 Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων *
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τεχνολογία των μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη
 Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη ***I
 Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ***I
 Πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) ***I
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound ***I
 Εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
 Εφαρμογή και αντίκτυπος των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή
 Στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος
 Μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά
 Διορισμός του Luigi Berlinguer στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
Κείμενα (1512 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου