Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 10. september 2013 - Strasbourg
 Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine ***I
 Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed *
 Abieluvararežiimid *
 Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides
 Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest ***I
 Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I
 Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I
 Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine ***I
 Toimiv energiaturg
 Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames
 Aadria mere ja Joonia mere kalandusstrateegia
 Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis
 Interneti hasartmängud siseturul
 Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
Tekstid (861 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika