Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - Strasbourg
 Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I
 Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset *
 Aviovarallisuussuhteet *
 Euroopan unionin liikenneteknologiastrategia tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi
 Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä ***I
 Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset ***I
 Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) ***I
 Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttaminen ***I
 Energian sisämarkkinat toimiviksi
 Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus
 Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategia
 Tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa
 Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla
 Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan
Tekstit (918 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö