Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 10 septembrie 2013 - Strasbourg
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I
 Efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate *
 Regimurile matrimoniale de proprietate *
 O strategie europeană în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă a Europei în viitor
 Dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după arestare ***I
 Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale ***I
 Utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) ***I
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound ***I
 Eficientizarea pieței interne a energiei
 Aplicarea şi impactul măsurilor de eficienţă energetică în cadrul politicii de coeziune
 O strategie pentru pescuitul în Marea Adriatică şi în Marea Ionică
 Servicii de interpretare mai eficiente și mai rentabile în cadrul Parlamentului European
 Jocurile de noroc online de pe piața internă
 Numirea lui Luigi Berlinguer în comitetul creat în temeiul articolului 255 din TFUE
Texte (984 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate