Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 10. septembra 2013 - Štrasburg
 Zmena nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I
 Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev *
 Majetkové režimy manželov *
 Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy
 Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí ***I
 Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností ***I
 Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) ***I
 Zmena nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení ***I
 Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou
 Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti
 Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori
 K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente
 Online hazardné hry na vnútornom trhu
 Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
Texty (927 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia