Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 10. september 2013 - Strasbourg
 Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov ***I
 Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti *
 Premoženjska razmerja med zakoncema *
 Evropska strategija glede tehnologije v prometu za prihodnjo trajnostno mobilnost Evrope
 Pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja ***I
 Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine ***I
 Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) ***I
 Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu ***I
 Boljše delovanje notranjega energetskega trga
 Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike
 Strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju
 Uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu
 Spletne igre na srečo na notranjem trgu
 Imenovanje Luigija Berlinguerja v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU
Besedila (862 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov