Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg
 Ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I
 Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap *
 Makars förmögenhetsförhållanden *
 En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet
 Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande ***I
 Bostadslåneavtal ***I
 Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***I
 Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund ***I
 För en välfungerande inre marknad för energi
 Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken
 En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet
 Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet
 Onlinespel på den inre marknaden
 Utnämning av Luigi Berlinguer till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
Texter (915 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy