Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 11 септември 2013 г. - Страсбург
 Застрашени от изчезване европейски езици и езиково многообразие
 Права на Парламента в рамките на процедурата по назначаване на бъдещите изпълнителни директори на Европейската агенция за околната среда
 Проект на коригиращ бюджет №2/2013 - Увеличаване на прогнозите за приходи от глоби и санкции - Увеличаване на бюджетните кредити за плащания
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2013 - Излишъкът от изпълнението на бюджета за 2012 г.
 Проект на коригиращ бюджет №4/2013 - Щатното разписание на Агенцията по ГНСС - Щатното разписание на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура - Щатно разписание на Съда на Европейския съюз
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: наводнения в Словения, Хърватия и Австрия през есента на 2012 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2013 — Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС във връзка с наводнения в Словения, Хърватия и Австрия през 2012 г.
 Директива относно качеството на горивата и Директива за възобновяемите източници ***I
 Мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка ***I
 Митнически кодекс на Съюза ***I
 Събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства ***I
 Изменение на директивите по отношение на пълномощията, които ще бъдат предоставени на Комисията ***I
 Споразумение между ЕС и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на ЕС ***
 Споразумение между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ***
 Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г.
 Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения
 Вътрешният пазар за услуги
 Преговори за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия
Текстове (633 kb)
Правна информация - Политика за поверителност