Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk
 Evropské jazyky, jimž hrozí zánik, a jazyková rozmanitost
 Práva Parlamentu v rámci postupu jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšení odhadů dalších příjmů z pokut a sankcí – navýšení položek plateb
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2013 – Přebytek z plnění rozpočtu na rok 2012
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2013 – Zaměstnanci Evropského úřadu pro dohled nad GNSS (GSA) – Zaměstnanci Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) – Zaměstnanci Soudního dvora Evropské unie
 Mobilizace prostředků z Fondu solidarity EU: záplavy ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku, k nimž došlo na podzim roku 2012
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2013 – Mobilizace prostředků z Fondu solidarity po záplavách ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku v roce 2012
 Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***I
 Opatření pro obnovu populace úhoře říčního ***I
 Celní kodex Unie ***I
 Sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků ***I
 Změna směrnic o bezpečnosti potravin, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi ***I
 Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a EU***
 Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Provádění strategie EU pro mládež 2010–2012
 Řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska
 Vnitřní trh služeb
 Jednání o dohodě o partnerství a spolupráci EU-Malajsie
Texty (399 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí