Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 11. september 2013 - Strasbourg
 Udryddelsestruede europæiske sprog og sproglig mangfoldighed
 Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur
 Forslag til ændringsbudget nr. 2/2013 - Opjustering af overslaget over andre indtægter med hensyn til indtægterne af bøder, tvangsbøder og sanktioner - Forhøjelse af betalingsbevillingerne
 Forslag til ændringsbudget nr. 3/2013 - Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012
 Forslag til ændringsbudget nr. 4/2013 - Stillingsfortegnelsen for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) - Stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle medier og Kultur (EACEA) - Stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Unions Domstol
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: oversvømmelse i Slovenien, Kroatien og Østrig i efteråret 2002
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2013 - Anvendelse af EU's Solidaritetsfond i forbindelse med oversvømmelser i 2012 i Slovenien, Kroatien og Østrig
 Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og af direktiv om vedvarende energi ***I
 Foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål ***I
 EU-toldkodeksen ***I
 Landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab ***I
 Ændring af direktiver om fødevaresikkerhed hvad angår Kommissionens beføjelser ***I
 Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union ***
 Aftale mellem EU og Kap Verde om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold ***
 Gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012
 Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje
 Det indre marked for tjenesteydelser
 Forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia
Tekster (379 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik