Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - Strasbourg
 Uhanalaiset eurooppalaiset kielet ja kielellinen monimuotoisuus Euroopan unionissa
 Parlamentin oikeudet Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettelyn yhteydessä
 Lisätalousarvioesitys nro 2/2013 – Sakoista ja seuraamuksista saatavia tuloja koskevien ennusteiden kasvattaminen – Maksumäärärahojen lisääminen
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2013 – Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä
 Lisätalousarviositys nro 4/2013 – Euroopan GNSS-viraston (GSA) henkilöstö – Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) henkilöstö – Euroopan unionin tuomioistuimen henkilöstö
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Slovenian, Kroatian ja Itävallan tulvat syksyllä 2012
 Lisätalousarvioesitys nro 5/2013 – Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Sloveniassa, Kroatiassa ja Itävallassa vuonna 2012 esiintyneiden tulvien johdosta
 Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***I
 Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteet ***I
 Unionin tullikoodeksi ***I
 Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruu ***I
 Elintarviketurvallisuutta koskevien direktiivien muuttaminen komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta ***I
 Kap Verden tasavallan ja EU:n kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskeva EU:n ja Kap Verden välinen sopimus ***
 Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva EU:n ja Kap Verden välinen sopimus ***
 EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano
 Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot
 Palveluiden sisämarkkinat
 EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävät neuvottelut
Tekstit (389 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö