Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2013. gada 11. septembris - Strasbūra
 Eiropas apdraudētās valodas un lingvistiskā daudzveidība
 Parlamenta tiesības saistībā ar turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūru
 Budžeta grozījuma Nr. 2/2013 projekts — Pieaugums ieņēmumiem un maksājumu apropriāciju palielinājums
 Budžeta grozījuma Nr. 3/2013 projekts — pārpalikums, kas veidojies no 2012. finanšu gada budžeta izpildes
 Budžeta grozījuma Nr. 4/2013 projekts - Eiropas GNSS uzraudzības iestādes personāls - Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras personāls (EACEA) - Eiropas Savienības Tiesas personāls
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — plūdu postījumi Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā 2012. gada rudenī
 Budžeta grozījuma Nr. 5/2013 projekts — Solidaritātes fonda izmantošana saistībā ar 2012. gadā notikušajiem plūdiem Slovēnijā, Horvātijā un Austrijā
 Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (netiešas zemes izmantojuma izmaiņas) ***I
 Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai ***I
 Savienības Muitas kodekss ***I
 Grāmatvedības datu savākšana par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās ***I
 Pārtikas nekaitīguma direktīvu grozīšana attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām ***I
 ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un ES pilsoņiem ***
 ES un Kaboverdes Republikas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ***
 ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana
 Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi
 Iekšējais pakalpojumu tirgus
 Sarunas par ES un Malaizijas partnerības un sadarbības nolīgumu
Teksti (383 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika