Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 11 września 2013 r. - Strasburg
 Zagrożone języki europejskie i różnorodność językowa w Unii Europejskiej
 Uprawnienia Parlamentu w procedurze mianowania przyszłego dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiska
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - Zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - Zwiększenie środków na płatności
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2013 - Nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2012
 Projektu budżetu korygującego nr 4/2013 - Personel Agencji Europejskiego GNSS - Personel Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - Personel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Slowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r.
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2013 - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r.
 Dyrektywa w sprawie jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***I
 Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego ***I
 Unijny kodeks celny***I
 Zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych ***I
 Zmiana dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji ***I
 Umowa UE - Republika Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej ***
 Umowa UE - Republika Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
 Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012
 Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania
 Wewnętrzny rynek usług
 Negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją
Teksty (399 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności