Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 11. septembra 2013 - Štrasburg
 Ohrozené európske jazyky a jazyková rozmanitosť
 Práva Európskeho parlamentu v postupe vymenovania budúcich výkonných riaditeľov Európskej environmentálnej agentúry
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2013 – Prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2012
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2013 – Zamestnanci Agentúry pre európsky GNSS – Zamestnanci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) – Zamestnanci Súdneho dvora Európskej únie
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Slovinsku, Chorvátsku a Rakúsku na jeseň 2012
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2013 – Mobilizácia Fondu solidarity po povodniach v Slovinsku, Chorvátsku a Rakúsku v roku 2012
 Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***I
 Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho ***I
 Colný kódex Únie ***I
 Zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov ***I
 Zmena smerníce pokiaľ ide o právomoci,ktoré sa majú udeliť Komisii ***I
 Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a EÚ ***
 Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom ***
 Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012
 Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská
 Vnútorný trh so službami
 Rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Malajziou
Texty (388 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia