Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 11 september 2013 - Strasbourg
 Utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU
 Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012
 Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) -Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol
 Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike
 Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (indirekta ändringar av markanvändningen) ***I
 Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål ***I
 Tullkodex för unionen ***I
 Insamling av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter avseende inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden ***I
 Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen ***I
 Avtal mellan EU och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i EU ***
 Avtal mellan EU och Republiken Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
 Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012
 Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar
 Den inre marknaden för tjänster
 Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia
Texter (387 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy