Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 12. září 2013 - Štrasburk
 Kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti
 Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012
 Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum ***I
 Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I
 Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance *
 Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii ***I
 Mikrovýroba energie
 Stejná odměna mužů a žen
 Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor
 Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost
 Situace v Sýrii
 Situace v Egyptě
 Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky
 Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy
 Politika EU vůči Bělorusku
 Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)
 Strategie vnitřní bezpečnosti EU
 Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci
 Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog
 Situace nezletilých osob bez doprovodu
 Situace v Konžské demokratické republice
 Situace ve Středoafrické republice
 Situace v Bahrajnu
Texty (657 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí