Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 12. september 2013 - Strasbourg
 Fremme af de europæiske kulturelle og kreative sektorer som kilder til økonomisk vækst og beskæftigelse
 Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2012
 Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser ***I
 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I
 Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter *
 Adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i EU ***I
 Mikroproduktion
 Lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde
 EU's strategi for cybersikkerhed: et åbent og sikkert internet
 Den digitale dagsorden for Europa - Digital teknologi som drivkraft for vækst
 Situationen i Syrien
 Situationen i Egypten
 Den maritime dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
 EU's militære strukturer: status og fremtidsperspektiver
 EU's politik over for Hviderusland
 Russisk pres på lande i det østlige partnerskab (i forbindelse med det forestående topmøde i østpartnerskabet i Vilnius)
 Strategien for EU's indre sikkerhed
 Den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
 Grænseoverskridende kollektive overenskomstforhandlinger og tværnational social dialog
 Situationen for uledsagede mindreårige i EU
 Situationen i Den Demokratiske Republik Congo
 Situationen i Den Centralafrikanske Republik
 Situationen i Bahrain
Tekster (620 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik