Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 12. september 2013 - Strasbourg
 Euroopa kultuuri- ja loomesektor majanduskasvu ja töökohtade heaks
 Euroopa Ombudsmani tegevus 2012. aastal
 Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa ***I
 Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I
 Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga *
 Juurdepääs geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine Euroopa Liidus ***I
 Mikrotootmine
 Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine
 ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum
 Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava
 Olukord Süürias
 Olukord Egiptuses
 Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusalane mõõde
 ELi sõjalised struktuurid: hetkeolukord ja tulevikuväljavaated
 ELi Valgevene-poliitika
 Venemaa surve idapartnerluse riikidele (seoses peagi toimuva idapartnerluse tippkohtumisega Vilniuses)
 ELi sisejulgeoleku strateegia
 Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia
 Piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaaldialoog
 Saatjata alaealiste olukord ELis
 Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis
 Olukord Bahreinis
Tekstid (593 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika