Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - Strasbūra
 Eiropas kultūra un radošās nozares, izmantojot šo nozaru potenciālu ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā
 Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā
 Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I
 Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I
 Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku *
 Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā***I
 Mikroģenerācija
 Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm
 ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa
 Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai
 Stāvoklis Sīrijā
 Stāvoklis Ēģiptē
 Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti
 ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas
 ES politika attiecībā uz Baltkrieviju
 Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā)
 ES iekšējās drošības stratēģija
 Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā
 Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs
 Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā
 Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā
 Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā
 Stāvoklis Bahreinā
Teksti (624 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika