Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
Il-Ħamis, 12 ta' Settembru 2013 - Strasburgu
 Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi
 L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012
 Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE ***I
 L-Awtorità Bankarja Ewropea u s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I
 Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu *
 Aċċess għal Riżorsi Ġenetiċi u l-Qsim Ġust u Ekwu ta' Benefiċċji li Jirriżultaw mill-Użu tagħhom fl-Unjoni ***I
 Mikroġenerazzjoni
 Paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa
 Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur
 L-aġenda diġitali għat-tkabbir, il-mobbiltà u l-impjieg
 Is-sitwazzjoni fis-Sirja
 Is-sitwazzjoni fl-Eġittu
 Id-dimensjoni marittima tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni
 L-istrutturi militari tal-UE: is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti futuri
 Il-politika tal-UE fir-rigward tal-Bjelorussja
 Pressjoni mir-Russja fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (fil-kuntest tas-Samit tas-Sħubija tal-Lvant li jmiss f'Vilinius)
 L-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE
 L-Istrateġija Ewropea 2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
 In-negozjar kollettiv transfrunterjali u d-djalogu soċjali transnazzjonali
 Is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE
 Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
 Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana
 Il-qagħda fil-Baħrajn
Testi (657 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza