Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 12 września 2013 r. - Strasburg
 Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE
 Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.
 Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE ***I
 Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I
 Szczególne zadania EBC w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi *
 Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I
 Mikrogeneracja
 Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn
 Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń
 Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia
 Sytuacja w Syrii
 Sytuacja w Egipcie
 Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy
 Polityka UE wobec Białorusi
 Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie)
 Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE
 Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
 Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny
 Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE
 Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
 Sytuacja w Bahrajnie
Teksty (666 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności