Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg
 Sectoarele culturale și creative europene ca surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă
 Activitățile Ombudsmanului European în 2012
 Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale UE ***I
 Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ***I
 Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit *
 Accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune ***I
 Microgenerarea
 Egalitatea de remunerare între lucrătorii bărbați și femei
 Strategia UE în materie de securitate cibernetică: un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi securizat
 Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă
 Situația din Siria
 Situația din Egipt
 Dimensiunea maritimă a politicii de securitate şi apărare comune
 Structurile militare ale UE: situaţia actuală şi perspective
 Politica UE faţă de Belarus
 Presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul estic (în contextul viitorului summit al Parteneriatului estic de la Vilnius)
 Strategia de securitate internă a UE
 Strategia europeană pentru sănătate și securitate în muncă
 Negocierile colective transfrontaliere şi dialogul social transnaţional
 Situaţia minorilor neînsoțiți în UE
 Situația în Republica Democratică Congo
 Situația în Republica Centrafricană
 Situaţia din Bahrain
Texte (666 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate