Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 12. septembra 2013 - Štrasburg
 Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti
 Činnosti európskeho ombudsmana v roku 2012
 Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ ***I
 Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami ***I
 Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami *
 Prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii ***I
 Mikrovýroba energie
 Rovnaká odmena pre mužov a ženy
 Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor
 Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť
 Situácia v Sýrii
 Situácia v Egypte
 Námorný rozmer spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
 Vojenské štruktúry EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti
 Politika EÚ voči Bielorusku
 Nátlak Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)
 Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ
 Európska stratégia v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci
 Cezhraničné kolektívne vyjednávanie a nadnárodný sociálny dialóg
 Situácia maloletých bez sprievodu v EÚ
 Situácia v Konžskej demokratickej republike
 Situácia v Stredoafrickej republike
 Situácia v Bahrajne
Texty (650 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia