Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Utorak, 8. listopada 2013. - Strasbourg
 Sporazum o suradnji između EU-a i Ukrajine o civilnom Globalnom satelitskom navigacijskom sustavu (GNSS) ***
 Upotreba sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2011/025 IT/Lombardija, Italija
 Korištenje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili iz Italije
 Korupcija u javnom i privatnom sektoru: učinak na ljudska prava u trećim zemljama
 Planiranje politike: financijske posljedice za izgradnju kapaciteta
 Poboljšanje međunarodnog privatnog prava: nadležna prava koja se primjenjuju na zapošljavanje
 Nadležnost države zastave za provedbu Direktive Vijeća 2009/13/EZ o provedbi Sporazuma o Konvenciji o radu pomoraca ***I
 Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda ***I
 Protokol između EU-a i Mauritanije o mogućnostima ribolova i financijskog doprinosa ***
 Masovna ubojstva zbog spolne diskriminacije: nestajanje žena?
 Proračunska ograničenja na regionalna i lokalna tijela u vezi s rashodima strukturnih fondova EU-a
 Za cjelovitu ribarstvenu strategiju EU-a na području Tihog oceana
 Ograničenje ribolova i teritorijalne vode u Sredozemnom i Crnom moru – načini rješavanja sukoba
Tekstovi (405 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti