Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2013. gada 8. oktobris - Strasbūra
 ES un Ukrainas sadarbības nolīgums par civilu globālas navigācijas satelītu sistēmu ***
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2011/025IT/Lombardija
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili
 Korupcija publiskajā un privātajā sektorā — ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs
 Turpmākās politikas plānošana un ilgtermiņa tendences: budžeta ietekme uz veiktspējas palielināšanu
 Starptautisko privāttiesību uzlabošana — nodarbinātībai piemērojamie jurisdikcijas noteikumi
 Karoga valsts atbildība attiecībā uz Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju un Eiropas Transporta darbinieku federācijas Nolīgumu par Konvenciju par darbu jūrniecībā, izpildi ***I
 Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana ***I
 ES un Mauritānijas protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu ***
 Pret dzimumu vērsts genocīds — sievietes, kuru nav?
 Reģionālo un vietējo pašvaldības iestāžu budžeta ierobežojumu ietekme uz ES struktūrfondu izdevumiem dalībvalstīs
 Visaptveroša ES zivsaimniecības stratēģija attiecībā uz Klusā okeāna reģionu
 Vidusjūrā un Melnajā jūrā noteiktie zvejas ierobežojumi un teritoriālie ūdeņi — iespējamie konfliktu risināšanas veidi
Teksti (445 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika