Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 8 octombrie 2013 - Strasbourg
 Acordul de cooperare UE-Ucraina privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil ***
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia - Italia
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italia
 Corupția din sectorul public și sectorul privat: impactul asupra drepturilor omului în țările terțe
 Planificarea orientată spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: implicații bugetare pentru consolidarea capacităților
 Îmbunătățirea dreptului internațional privat: norme privind competența judiciară în domeniul ocupării forței de muncă
 Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I
 Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente ***I
 Protocolul dintre UE şi Mauritania de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare ***
 Genicidul: femeile lipsă?
 Efectele constrângerilor bugetare cu care se confruntă autoritățile regionale și locale în materie de cheltuieli din fondurile structurale UE în statele membre
 O strategie globală a Uniunii în domeniul pescuitului în regiunea Pacificului
 Restricțiile în domeniul pescuitului și apele teritoriale în Marea Mediterană și în Marea Neagră - metode de soluționare a conflictelor
Texte (457 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate