Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 8. októbra 2013 - Štrasburg
 Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme medzi ES a Ukrajinou ***
 Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/025IT/Lombardsko – Taliansko
 Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili – Taliansko
 Korupcia vo verejnom a v súkromnom sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách
 Strategické plánovanie: rozpočtové dôsledky na budovanie kapacít
 Medzinárodné právo súkromné a zamestnávanie
 Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave ***I
 Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov ***I
 Protokol medzi EÚ a Mauritániou o rybolovných možnostiach a finančnom príspevku ***
 Gendercída (rodovo podmienené vraždenie): chýbajúce ženy?
 Rozpočtove obmedzenia pre regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o štrukturálne fondy EÚ
 Komplexná stratégia EÚ v oblasti rybného hospodárstva v tichomorskom regióne
 Obmedzenia v oblasti rybolovu a teritoriálne vody v Stredozemnom mori a Čiernom mori – riešenie konfliktov
Texty (442 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia