Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург
 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ относно сътрудничеството по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм
 Брой и числен състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: Европейски съвет и Съвет
 Плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване ***I
 Признаване на професионалните квалификации и административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I
 Споразумение между ЕС и Армения за улесняване на издаването на визи ***
 Споразумение между ЕС и Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ***
 Преговори между ЕС и Китай за сключването на двустранно инвестиционно споразумение
 Търговски отношения между ЕС и Тайван
 Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда***I
 Мерки на ЕС и на държавите членки за справяне с потока от бежанци вследствие на конфликта в Сирия
Текстове (378 kb)
Правна информация - Политика за поверителност