Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 9. října 2013 - Štrasburk
 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a ECB o vzájemné spolupráci při postupech spojených s jednotným mechanismem dohledu
 Počet a početní složení meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních
 Absolutorium za rok 2011: Evropská rada a Rada
 Rekreační plavidla a vodní skútry ***I
 Uznávání odborných kvalifikací a správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu ***I
 Dohoda mezi EU a Arménií o zjednodušení vízového režimu ***
 Dohoda mezi EU a Arménií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Jednání EU a Číny o dvoustranné dohodě o investicích
 Obchodní vztahy mezi EU a Tchaj-wanem
 Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ***I
 Opatření EU a členských států na řešení problematiky přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii
Texty (243 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí