Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 9. oktober 2013 - Strasbourg
 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om samarbejdet om procedurer i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme
 Antallet af og medlemstallet for de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger
 Decharge 2011: Det Europæiske Råd og Rådet
 Fritidsfartøjer og personlige fartøjer ***I
 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ***I
 Aftale mellem EU og Armenien om lettelse af udstedelsen af visa ***
 Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse ***
 Forhandlinger mellem EU og Kina om en bilateral investeringsaftale
 Handelsforbindelserne EU-Taiwan
 Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ***I
 EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien
Tekster (235 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik