Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 9. listopada 2013. - Strasbourg
 Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i ESB-a o suradnji na postupcima povezanim s jedinstvenim nadzornim mehanizmom
 Broj i brojčana snaga međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima, izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i izaslanstava u multilateralnim parlamentarnim skupštinama
 2011. razrješnica: Europsko vijeće i Vijeće
 Rekreacijska plovila i osobna plovila na vodomlazni pogon ***I
 Priznavanje stručnih kvalifikacija i administrativna suradnja putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta ***I
 Sporazum između Europske unije i Republike Armenije o olakšavanju izdavanja viza ***
 Sporazum između Europske unije i Republike Armenije o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole ***
 Pregovori između EU-a i Kine o bilateralnom sporazumu o ulaganju
 Trgovinski odnosi EU-a i Tajvana
 Ocjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš ***I
 Mjere EU-a i država članica za rješavanje pitanja priljeva izbjeglica nastalog kao posljedica sukoba u Sirij
Tekstovi (224 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti