Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2013. gada 9. oktobris - Strasbūra
 Iestāžu nolīguma noslēgšana starp Eiropas Parlamentu un ECB par sadarbību procedūrās, kuras saistītas ar vienoto uzraudzības mehānismu
 Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, ka arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits un skaitliskais sastāvs
 2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropadome un Padome
 Atpūtas laivas un ūdens motocikli ***I
 Profesionālo kvalifikāciju atzīšana un administratīvā sadarbība, izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I
 ES un Armēnijas nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
 ES un Armēnijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ***
 ES un Ķīnas sarunas par divpusēju nolīgumu ieguldījumu jomā
 ES un Taivānas tirdzniecības attiecības
 Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums ***I
 ES un dalībvalstu veiktie pasākumi Sīrijas konflikta izraisīto bēgļu plūsmu problemātikas risināšanai
Teksti (241 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika