Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 9 października 2013 r. - Strasburg
 Porozumienie międzyinstyytucjonalne między Parlamentem Europejskim a EBC w sprawie współpracy w zakresie procedur związanych z jednolitym mechnizmem nadzorczym
 Liczba i skład ilościowy delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
 Absolutorium za rok budżetowy 2011: budżet ogólny UE, Rada Europejska i Rada
 Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne ***I
 Uznawanie kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ***I
 Umowa między UE a Armenią o ułatwieniach w wydawaniu wiz ***
 Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie ***
 Negocjacje UE - Chiny w sprawie dwustronnej umowy inwestycyjnej
 Stosunki handlowe UE-Tajwan
 Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ***I
 Środki podejmowane przez UE i państwa członkowskie dla zatrzymania napływu uchodźców w wyniku konfliktu w Syrii
Teksty (249 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności