Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen
 Antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar
 Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet
 Fritidsbåtar och vattenskotrar ***I
 Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ***I
 Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar ***
 Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
 Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal
 Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan
 Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I
 EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien
Texter (235 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy