Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg
 Deelname van Jordanië aan EU-programma's ***
 Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) ***I
 Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I
 Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA
 Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU
 Discriminatie op grond van kaste
 Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012
 Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van Christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran)
 Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media
 Recent geweld in Irak
Teksten (169 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid