Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg
 Jordaniens deltagande i unionsprogram ***
 Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I
 Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I
 CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder
 Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU
 Diskriminering baserad på kasttillhörighet
 Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2012
 Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)
 Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur
 Våldsamma händelser nyligen i Irak
Texter (164 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy