Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg
 Kontyngenty taryfowe na wino ***I
 Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***II
 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***I
 Wyroby medyczne ***I
 Recykling statków ***I
 Europejska statystyka w dziedzinie demografii? ***I
 Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu
 Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie
 Nowe podejście do edukacji
 Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją
 Bezpieczeństwo pacjentów
 Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe
Teksty (1412 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności