Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg
 Tullkvoter för export av vin från Kosovo ***I
 Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***II
 Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***I
 Medicintekniska produkter ***I
 Återvinning av fartyg ***I
 Europeisk befolkningsstatistik ***I
 Mänskliga rättigheter i Sahelregionen
 Lokala myndigheter och det civila samhället
 En ny syn på utbildning
 EU:s föranslutningsmedel på områdena rättssystem och korruptionsbekämpning i kandidatländer och potentiella kandidatländer
 Patientsäkerhet
 Vilseledande marknadsföringsmetoder
Texter (1358 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy