Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 23 октомври 2013 г. - Страсбург
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели
 Познания за морската среда 2020 г.
 Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I
 Търговия между Общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества ***I
 Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
 Прекурсори на наркотични вещества ***I
 Конференция относно изменението на климата
 Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 План за действие по отношение на електронното равосъдие за периода 2014-2018 г.
 Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г.
 Европейски семестър за координация на икономическите политики
 Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза
 Прекратяване на споразумението за обмен на банкови данни SWIFT в резултат на наблюдение от страна на Националната агенция за сигурност на САЩ
Текстове (1754 kb)
Правна информация - Политика за поверителност