Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 23. října 2013 - Štrasburk
 Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly
 Znalosti v námořní oblasti 2020
 Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I
 Obchod s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi ***I
 Evropský námořní a rybářský fond ***I
 Prekursory drog ***I
 Konference o změně klimatu
 Organizovaný zločin, korupce a praní peněz
 e-justice, akční plán na období 2014-2018
 Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012
 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2013
 Migrační politiky EU v oblasti Středomoří se zvláštním ohledem na tragické události u ostrova Lampedusa
 Pozastavení dohody SWIFT v důsledku sledování ze strany NSA
Texty (1134 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí