Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 23. oktober 2013 - Strasbourg
 Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner
 Viden om havene 2020
 Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I
 Handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande ***I
 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ***I
 Narkotikaprækursorer ***I
 Klimakonference
 Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge
 Handlingsplan for 2014-2018 vedrørende e-justice
 Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012
 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker
 Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa
 Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning
Tekster (1052 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik